ברוכים הבאים לאתר המועדון הישראלי לכלבי ציד ! 

תערוכות כלבים

תערוכות תערוכת כלבים הינה אירוע שנערך באישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל) ומוצגים כלבים גזעיים. בעלי תעודות יוחסין F.C.I.

שיפוט: בדיקת צורת הכלב בהתאם לתקן הגזע ומתן הערכה וציון בכתב לפי רמתו של הכלב. שיפוט הכלב מתבצע ע"י שופט צורה מוסמך.כל גזע כלבים נשפט בנפרד לפי חלוקה לכיתות בהתאם לגיל ומין. תקן הגזע הינו התקן הרשמי כפי שנקבע ע"י : F.C.I

ישנן 4 סוגי תערוכות:

א. תערוכה לאומית: תערוכה שאושרה ע"י ההי"ל וניתן להעניק בה תואר מועמדות לאליפות ישראל CAC. התערוכה הלאומית יכולה לכלול גזע אחד, מספר גזעים, או כלל הגזעים המוכרים ע"י F.C.I.

ב.תערוכה בינלאומית: תערוכה אשר אושרה מאורגנת ע"י ההי"ל F.C.I וניתן להעניק בה בנוסף לתארים הלאומיים גם מועמדות לאליפות יופי בינלאומית: CACIB. בתערוכה בינלאומית מוציא מנהל התערוכה קטלוג לפני תחילת התערוכה בו יש את רשימת הכלבים המשתתפים בתערוכה: שם הכלבים ושם בית הגידול, מספריהם הקטלוגיים, התארים שלהם, שם ועוד.

ג. תערוכת גורים: תערוכה בה מוערכת צורתו של הכלב בהתאם לגילו. יכולה להתקיים כתערוכה עצמאית או כחלק מתערוכה לאומית או בינלאומית.בתערוכת גורים יכולים להשתתף כלבים מגיל 3 עד 9 חודשים. ויוענקו ציונים ותארים המיוחדים לגורים בלבד. VP. P. SAT. DIS.

ד. תערוכה מיוחדת: תערוכת כלבים שאינה שייכת לאחת הקטגוריות הקודמות ואשר אושרה ע"י ועדת תערוכות ואו הנהלת ההי"ל.

מי יכול להירשם ?

לתערוכה ניתן לרשום אך ורק כלבים בעלי תעודות יוחסין של ההי"ל, או תעודות זרות המוכרות ע"י ה- F.C.I ושהעתק מתעודת היוחסין שלהם מצוי במשרדי ההי"ל עוד לפני תחילת התערוכה. בתערוכת גורים, שהינה חלק מתערוכה לאומית או מיוחדת, תותר השתתפות גורים, שעדיין לא הונפקו להם תעודות,ובתנאי שהתקבל אצל הנהלת התערוכה אישור בכתב רכז הגזע או הצהרת בעל הכלב על כך שהתעודות בתהליכי רישום. וטופס המלטה חתום נימצא במשרדי הי"ל

*בתערוכה בינלאומית ותערוכת חוג אין רישום ביום התערוכה.

* כלבים שנפסלו לגידול לא יוכלו להשתתף בתערוכה.

ציונים בסיום שיפוט הכלב המוצג יקבע השופט את ציונו. יינתנו תוארי מנצח. הציונים והתארים ילוו בתעודות מתאימות.

1. ציונים בכיתות גורים:

א. מבטיח מאוד VP

ב. מבטיח P

ג. משביע רצון SAT

ד. פסול DIS 2.

ציונים בכיתות אחרות:

א. מצוין- יינתן לכלב המייצג את הגזע ולפי התקן, מרשים בתכונותיו וחסר שגיאות משמעותיות

ב. טוב מאוד- יינתן לכלב המייצג את גזעו כהלכה אך בעל שגיאות קלות בלבד

ג. טוב- יינתן לכלב המייצג את גזעו, אך יש לו פגם בולט.

ד. מספיק- יינתן לכלב המיצג את גזעו אך שגיאות מונעות ממנו לשמש דגם לגזע

ה. פסול- יינתן לכלב אשר נמצאו בו שגיאות פוסלות לפי תקן הגזע.

ו. לא ניתן לשיפוט- יינתן לכלב אשר לדעת השופט אינו מוצג במצב תקין או אינו מאפשרת לבדקו

מצוין EX EXCELLET

טוב מאוד V.G VERY GOOD

טוב G GOOD

מספיק SUF SUFFICIENT

פסול DIS DISQUALIFIED

לא ניתן לשיפוט UNJUDGEABLE

תארים

1. הכלב הטוב בגזע BD לכלב הטוב ביותר מבין מנצחי הכתות : צעירים . מתבגרים . פתוחה . אלופים . קשישים

2. הכלבה הטובה בגזע BB לכלבה הטובה ביותר מבין מנצחות הכתות : צעירות . מתבגרות . פתוחה . אלופות . קשישות

3. הצעיר הטוב בגזע BJ יינתן למנצח/ת התחרות בין מנצח כיתת צעירים ומנצחת כיתת צעירות .

4. הקשיש הטוב בגזע BV יינתן למנצח/ת התחרות בין מנצח כיתת קשישים למנצחת כיתת קשישות .

5. מנצח הגזע BOB יינתן למנצח / ת התערוכה בין הכלב הטוב בגזעBD לבין הכלבה הטובה 

BB 6.מנצח המין הנגדי BOS יינתן לכלב/ה שזכו בסגנות למנצח BOB

תואר CACR. CAC . CACIB . R. CACIB 1. CAC

מעומד לאליפות ישראל יינתן לכלב הטוב ביותר מבין הזכרים והנקבות התואר לכיתת מתבגרים . פתוחה . ועבודה . בלבד.

2. R.CAC יינתן לכלב השני באיכותו לאחר הכלב שזכה ב CAC התואר לכיתת מתבגרים . פתוחה . ועבודה . בלבד.

3. CACIB התואר מועמד לאליפות יופי בינלאומי יינתן לכלב/ה הטוב ביותר מבין מנצחי כיתות : מתבגרים . פתוחה . עבודה .ואלופים.

R. CACIB .4 סגן מועמד לאליפות יופי בינלאומי יינתן לכלב השני בטיבו לאחר הכלב שזכה ב-CACIB

הערות : כלבים הרשומים בספר הגידול הנלווה אינם זכאים לקבל תואר CACIB

היות ואסור למסור מידע לשופט ( למעט גיל וכיתת שיפוט ) יתחרה הכלב מספר הגידול הנלווה ככול כלב אחר , ומידת זכאותו לתואר תקבע לאחר התערוכה. מתן הציון והתואר בכיתה אינו תלוי במספר הכלבים הנשפטים בכיתה. מתן תארים נתון לשיקול דעתו של השופט והוא איננו חייב לתת תואר גם עם היו כלבים שזכו מציון EXCELLET ודורגו.

לשם הבהרה : התואר מנצח כיתה CW הינו תואר נוסף וניפרד לתואר EXCELLET 1 וניתן לשיקול דעתו של השופט גם אם הכלב קיבל CW הענקת התואר CAC .CACIB תהיה לשיקול דעתו של השופט כלב יחיד בגזע שזכה בתואר מנצח ( בכל כיתה למעט כיתת גורים ) יזכה באופן אוטומטי בתואר מנצח הגזע . כלב הרשום בכיתת קשישים או צעירים לא יתחרה על התואר R.CACIB. CAC. R.CAC. CACIB בכיתת גורים יינתן התואר " מנצח גורים " רק לגורים שקיבלו ציון מבטיח מאוד VP 1 הגור הטוב בגזע BP יבחר מבין מנצחי כיתות גורים


עדין לא חבר בחוג ? הירשם לקבלת עדכונים שוטפים
צור קשר
1000 תווים שמאל