ברוכים הבאים לאתר המועדון הישראלי לכלבי ציד ! 

פרוטוקול מבחני עבודה

 נספח ו' לתקנון תערוכות

 

מבדקי עבודה ואופי לכלבי ציד:

 

כללי:

1. מבדק עבודה ואופי לכלבי ציד הינו אירוע הנערך באישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות ותכליתו בדיקת אופיים של הכלבים מגזעיי כלבי הציד ותכונות העבודה הבסיסיות שלהם, כל זאת אם נדרש הדבר ובהתאם, לתקן הגזע.

2. מבדקי העבודה והאופי לכלבי הציד יוגדרו, לצורכי התקנון, כ"תערוכה מיוחדת" וכל כללי תקנון התערוכות הרלוונטיים, יחולו עליהם.

3. מבדק העבודה והאופי לכלבי הציד יתקיים בהתאם לקריטריונים הנדרשים בנספח זה, עבור כל גזע וגזע, תוך כדי הערכה והסבר בכתב לרמתו של הכלב ומתן ציון מספרי.

4. שיפוט הכלב יתבצע ע"י שופט צורה לגזע שהוסמך לכך ע"י הנהלת חבר השופטים והנהלת הי"ל.

5. מבדק העבודה והאופי לכלבי הציד אינו מחייב מספר מינימלי של משתתפים כמו גם יכול להתקיים בו זמנית לגזעים שונים2 כל זאת ובתנאי שכל דרישות המבדק, כפי שבאו לידי ביטוי בתקנון זה, יתקיימו.

6. א. היוזמה לשינוי מבדק עבודה ואופי, לגזע מסוים מכלבי הציד, חייבת להיות מוגשת לאסיפה הכללית בצירוף המלצה של . שופטים המאושרים לשיפוט הגזע, במבדק העבודה והאופי.

   ב. היוזמה להוספת מבדק עבודה ואופי חדש, לגזע מכלבי הציד, שלא היה עבורו מבדק עד אותו זמן, בנספח זה, חייבת להיות מוגשת לאסיפה הכללית ולכלול המלצה בכתב של 3 שופטים המאושרים לשיפוט הגזע.

 

 

הליכי אישור מבדק העבודה והאופי לכלבי ציד:

זהה לפרק ב': הליכי אישור תערוכה שבתקנון תערוכות הי"ל

 

 

ביצוע מבדק העבודה והאופי לכלבי ציד:

1. למבדק ירשמו רק כלבים בעלי תעודות יוחסין של הי"ל או תעודות יוחסין המוכרות ע"י F.C.I

2. הרופא הוטרינר הרשמי של המבדק יבדוק קיום תעודת חיסון בת תוקף לכלבים המשתתפים במבדק

3. במבדק אסור להציג את הכלבים עם פיתוי כלשהו

4. לרשות השופט יעמוד מזכיר אישי ועוזר שופט

5. לרשות השופט יהיו טפסי דוחות שיפוט אשר בהם לא מופיעים פרטי הכלב ובעליו

6. הכלב יישפט לפי פרוטוקול המבדק שאושר ע"י האסיפה הכללית והינו חלק בלתי נפרד מנספח זה

7. כלב העובר את המבדק, יקבל מההי"ל תעודה רשמית המכירה בכך

8. מבדק העבודה והאופי לכלבי ציד שבנספח זה, איננו, בשום אופן, תעודת כניסה לכיתת עבודה, בתערוכה כלשהיא

 

 השופט במבדק:

1. במבדק רשאים לשפוט שופטים פעילים בהתאם לסעיף "כללי 2" הנ"ל ותקנון שופטים.

2. באחריות הנהלת המבדק לוודא כשרותו של שופט ישראלי ו/או זר לשפוט, אצל האיגוד הכלבני הלאומי הרלוונטי לכך

3. צורת השיפוט תעשה באופן אחיד לכל כלב מאותו גזע2 וזאת תוך כדי הקפדה על כל כללי פרוטוקול המבדק

4. שופט לא ישפוט ביום אחד יותר מ- 25 כלבים אלא אם סוכם עימו אחרת

5. השופט הינו הסמכות המקצועית העליונה במבדק

6. החלטות השופט הינן סופיות ואינן ברות ערעור2 לכל נושא ערעור מסיבות טכניות, יש לנהוג כמצוין בתקנון תערוכות.

7. השופט יכתיב דו"ח שיפוט בעברית ואם הוא מחו"ל, בשפת F.C.I בלבד

8. רשאי שופט לסרב ולשפוט כלב וזאת מהסיבות המפורטות בפרק ו' סעיף 9 לתקנון שופטים.

 

 

הניקוד במבדק:

1. במהלך המבדק ינקד השופט את ביצועי הכלב ע"פ המצויין בנספח זה

2. רק כלב שקיבל ציון 5. ומעלה יוכרז כ"עובר" ויקבל תעודה מתאימה

 

 

הוראת מעבר:

לאחר שיבוצעו בארץ עד 10 מבדקים, תקים ועדת תערוכות צוות חשיבה שיורכב משופטים, מנציגי המועדונים הרלוונטיים וממגדלים.

בפני צוות החשיבה יעמדו בראשונה 3 נושאים עיקריים :

1. רעיון הקמת "ועדה לאימון כלבי ציד" וההיבט התקנוני הרלוונטי לכך

2.  הכשרת והסמכת שופטים למבדק

3. שיפור ושדרגו מנגנון המבדק, הפרוטוקול וניקודו

 

 

 

 

 

 


עדין לא חבר בחוג ? הירשם לקבלת עדכונים שוטפים
צור קשר
1000 תווים שמאל