הצטרפו אל משפחת כלבי הציד

כלבי ציד בישראל

המועדון הישראלי לכלבי ציד

עמותה החברה בהתאחדות הישראלית לכלבנות המאגדת בתוכה כמה גזעי כלבי צייד ומטרתה לקדם את גידול הגזעים הללו, לסייע ברישום תעודות, לספק פעילויות לחברים ולתת מידע אודות הגזעים. כל הגזעים המאוגדים בחוג הישראלי לכלבי פוינטר ודלמטי משתייכים לקבוצת מס'- 6 7 על פי הסיווג של ההתאחדות הבינלאומית לכלבנות FCI.

 

 

אודות המועדון